Oppnevning av representant til Foreldreutvalg for kommunale- og ikke kommunale barnehager i Oslo