Høringsuttalelse – Forslag om endring i helse- og omsorgstjenesteloven – godkjenningsmodell for fritt brukervalg