Godkjenning av innkalling og saksliste BU 24.11.2020