Victors vinbar, Skovveien 15 - uttalelse til søknad om unntak fra åpningstidsbestemmelsene av særlige grunner