Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 24.09.2020