Uttalelser til bevillinger behandlet på delegert myndighet etter alkoholloven på sommerfullmakt