Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.08.2020 – møtet avlyst