Høringsuttalelse til Strategisk boligplan for eldre med hjelpebehov 2021-2031