Erfaringsoppsummering av Oslo kommunes beredskap og håndtering av koronautbruddet