Uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevilling – administrativ behandling