Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 04.06.2020