Høringsinnspill til sak nr.: 20/4310 «Regelverk om tildeling av tilskudd til drift av seniorsenter i bydel»