Endring av områderegulering Filipstad - begrenset høring