Aktivitetspark ved Frognerbadet – forslag fra Arbeiderpartiet