Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.04.2020