Møte Miljø- og byutviklingskomiteen 05.05.2020 - avlyst