Møte Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 05.05.2020 - avlyst