2020-03

Trettenparken Bar og Restaurant, Filipstadveien 5 - uttalelse til ny skjenkebevilling