Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.03.2020 - Avlyst