Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 24.03.2020 - Avlyst