Protokoll Helse-, unge-, sosial- og kulturkomiteen 24.03.2020 - Avlyst