Uttalelser til søknader om salgs- og skjenkebevillinger – administrativ behandling