Soho Urban Eatery, Valkyriegata 3 – uttalelse til ny skjenkebevilling