Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.01.2020