Oslo Raw, Skovveien 16 - uttalelse til ny skjenkebevilling