Oppnevning av varamedlemmer i Bydelsutvalget - Rødt