Oppfølgingsundersøkelse etter rapport 5/2017 psykisk helsearbeid for unge voksne