2019-09

Uttalelser til salgs- og skjenkebevillinger behandlet på sommerfullmakt 2019