Til innhold
2019-09

Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 29.08.2019

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.