2019-09

Avviksrapport pr. 31.07.2019 for Bydel Frogner