Utnevning av juryrepresentanter til Folkehelse- og frivillighetsprisen