Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.03.2019