Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 26.03.2019 – avlyst