Oslo K AS, Jacob Aalls gate 54 – uttalelse til ny skjenkebevilling