Frognerstranda Kro, Frognerstranda 4 – uttalelse til utvidet skjenketid