Utlån og utleie av lokaler til frivilligheten i Bydelens hus, Drammensveien 60