Status vår 2019 - Tiltak i "Plan for arbeid med folkehelse og frivillighet i Bydel Frogner 2018-2021"