Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2019