Opprettelse av Folkehelse- og frivillighetspris i Bydel Frogner