NRK Marienlyst, oppstart detaljregulering og planprogram til offentlig ettersyn