Zawai, Briskebyveien 22 b – uttalelse til skjenkebevilling