Tunco, Skovveien 3 – uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ute