Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.05.2018