Oppnevning og fritak av medlem i HUSK komiteen – FrP