Oppnevning og fritak av medlem i driftsstyre Uranienborg skole - A