Kafe Solli/Nord Solli, Henrik Ibsens gate 90 - uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling