2016-12

Holdeplassen Huk på Bygdøy, oppstart regulering, uttalelse