2016-12

Bygdøy allé 39 og Fredrik Stangs gate 35, Gimle kino - oppstart av reguleringsarbeid, uttalelse