2016-11

Langviksveien 15 B, gnr/bnr 2/268, uttalelse til byggesak