2016-11

Fritak politisk verv for Sigurd Log Røren (A), og oppnevning av nye medlemmer og vara